• Home
 • Vijesti
 • Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Labin u 2018. godini

Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Labin u 2018. godini

logo

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
ALDA NEGRIJA 11, 5222O LABIN
GRADSKA GALERIJA LABIN

Labin, 2. svibnja 2017.

raspisuje
NATJEČAJ ZA IZLAGANJE U GRADSKOJ GALERIJI LABIN U 2018. GODINI

Odnosi se na zaprimanje zamolbi koje mogu dostaviti autori, grupe autora ili likovni kritičari/ kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.

Prijaviti se mogu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansi, kustoske koncepcije, interdisciplinarni projekti.

Rok prijave je 02. lipnja 2017.

Prijava treba sadržavati:

 • 1. detaljan opis programa
 • 2. vizualni materijal o izložbi / projektu (fotografije, crteži, skice, nacrti i sl.)
 • 3. životopis umjetnika i podatke o autorima (ukoliko se radi o zajedničkom projektu)
 • 4. opis prostornih potreba
 • 5. opis tehničkih potreba (video projektori, ozvučenje, postamenti i sl.)
 • 6. okvirni troškovnik realizacije programa

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:
Pučko otvoreno učilište Labin, Gradska galerija Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin, Hrvatska, s napomenom „GGL ZA NATJEČAJ 2018“ ili poslati mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijave razmatra Stručni umjetnički savjet Gradske galerije Labin, a rezultati će biti objavljeni na web stranicama Grada Labina, Pučkog otvorenog učilišta Labin, facebook stranici Gradske galerije Labin i poslani mailom svim prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

---

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN ALDA NEGRIJA 11, 5222O LABIN/
PUBLIC OPEN UNIVERSITY LABIN, 11 ALDO NEGRI STREET, LABIN 52220
GRADSKA GALERIJA LABIN / TOWN GALLERY OF LABIN

hereby announces its
OPEN CALL FOR ARTISTS INTERESTED IN EXHIBITING AT THE TOWN GALLERY OF LABIN IN
2018

It refers to the submission of requests by artists, groups of artists or art critics/curators, who are invited to put forward suggestions of authorial conceptions.

The application can be made for solo and group exhibitions, workshops, actions, performances, curators’ conceptions and interdisciplinary projects.

The deadline to apply is 2nd June 2017

Each application should contain:

 • 1. a detailed description of the project
 • 2. visual material about the exhibition or the project (photographs, drawings, sketches, drafts, etc.)
 • 3. the curriculum vitae of the artist and information about the authors (if it is a joint project)
 • 3. opis prostornih potreba
 • 4. a description of space requirements
 • 5. a description of technical requirements (video projectors, sound equipment, display pedestals, etc.)
 • 6. an estimated budget plan for the realization of the program (budget worksheet form)

Applications can be sent to the address below:
Pučko otvoreno učilište Labin, Gradska galerija Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin, Hrvatska - Croatia, with the specification „GGL ZA NATJEČAJ 2018“ or by email to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Gallery’s Artistic Committee will review all applications. The results will be published on the websites of the Town of Labin and the Public Open University of Labin, as well as on the Facebook page of the Town Gallery of Labin, and will be sent to the email addresses of all applicants.

Incomplete or late applications will not be considered.

POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Save

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design