logoPučko Otvoreno Učilište Labin

Znanje POkreće Svijet

Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacija


Pošaljite upit na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i rezervirajte svoje mjesto na programu obrazovanja po vašem izboru!

Četverogodišnje zanimanje:

KOMERCIJALIST

Program za stjecanje zanimanja komercijalista obuhvaća temeljna znanja za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Uvjeti upisa za prekvalifikaciju i doškolovanje
1. Završena trogodišnja srednja škola
2. Domovnica
3. Rodni list

Polaznicima koji se upisuju u program prekvalifikacije priznaju se ranije stečene svjedodžbe, uz obvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita. Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje Učilište.
Program se izvodi konzultativno – instruktivnim oblikom nastave, kroz predavanja i praktične vježbe. Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnostima polaznika.

Trogodišnje zanimanje:

KUHAR/ICA

Odgojno-obrazovni program za zanimanje kuhar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: završena srednja škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili radi utvrđivanja razlika i dopuna općeobrazovnih i strukovnih sadržaja koje trebaju polagati i praktičnih sadržaja koje trebaju obaviti.

Dvogodišnje zanimanje:

POMOĆNI KUHAR/ICA

Odgojno-obrazovni program za zanimanje pomoćni kuhar stjecanje znanja, vještina, navika i stavova koje će polazniku omogućiti da nakon završenog obrazovanja samostalno obavlja jednostavnije poslove i zadaće u svom zanimanju.

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, najmanje 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (da nema nikakvih kontraindikacija bolesti koje bi onemogućile obrazovanje u ovom zanimanju).

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: najmanje 17 godina starosti, završeni neki od programa dvogodišnjeg, trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili radi utvrđivanja razlika i dopuna općeobrazovnih i strukovnih sadržaja koje trebaju polagati i praktičnih sadržaja koje trebaju obaviti.

Nakon uspješno završenih programa stjecanja stručne spreme, osposobljavanja ili usavršavanja polaznici ovisno o programu dobivaju svjedodžbu, uvjerenje o osposobljenosti ili usavršavanju koji se upisuju u e-radnu knjižicu.

Za sve dodatne informacije o upisima i programima obrazovanja možete nas kontaktirati i na broj telefona 852-133 ili osobno u prostorijama POU Labin.

CIJENE PROGRAMA MOGU SE PODMIRITI OBROČNO KREDITNIM KARTICAMA.

POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Save

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design