logoPučko Otvoreno Učilište Labin

Znanje POkreće Svijet

Ostali programi

PREDAVANJE I LKOVNA RADIONICA "OD PIETA MONDRIANA DO MIHAELA PUNTARIĆA"

U srijedu, 25. travnja 2018. Gradskoj galeriji Labin je za učenike prvih razreda gimnazije, labinske Srednje škole Mate Blažine, nakon razgleda izložbe "DeKONSTRUKCIA SLIKE", autora Mihaela Puntarića, organizirano predavanje na temu "Od Pieta Mondriana do Mihaela Puntarića". Na predavanju su učenici mogli upoznati stvaralaštvo jednog od najznačajnijih predstavnika umjetničkog pokreta "De Stijl", Pieta Mondriana, kao i stvaralaštvo hrvatskog suvremenog umjetnika mlađe generacije, Mihaela Puntarića. Nakon predavanja, za učenike je organizirana i popratna likovna radionica, na kojoj su, promišljanjem o radovima Mondriana i Puntarića stvarali vlastite kompozicije, koristeći drvene letvice, tempere i karton.

"DeKONSTRUKCIJA SLIKE" S OSNOVNOŠKOLCIMA

Za vrijeme trajanja izložbe "DeKonstrukcija Slike", autora Mihaela Puntarića, u Gradskoj galeriji Labin organizirana su stručna vodstva i likovne radionice za djecu osnovnih škola. Izložbu je posjetilo preko 100 učenika labinskih osnovnih škola, a na radionicama koje su uslijedile nakon svakog razgleda izložbe djeca su od drvenih letvica i kartona "konstruirala" vlastite geometrijske kompozicije.

GRAFIČKE RADIONICE ZA DJECU OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA

Za vrijeme trajanja izložbe "Dnevni utisci", autorice Sunčane Simichen, Gradsku galeriju Labin posjetio je veliki broj učenika osnovnih škola iz Labina i ostalih dijelova Istre, za koje su organizirani vođeni razgledi. Kako se autorica izložbe, Sunčana Simichen, prvenstveno bavi grafikom, djeca su imala priliku upozati raznolikost grafičkog medija. Uz vođene razglede, za vrijeme trajanja izložbe organizirane su i edukativne grafičke radionice, na kojima je sudjelovao veliki broj djece nižih razreda labinskih osnovnih škola i dječjih vrtića.

DJECA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA POSJETILA SU IZLOŽBU "SPORT U LABINSKOJ KOMUNI"

Tijekom 2018. godine u Gradskoj galeriji Labin nastavlja se s provođenjem edukativnih radionica i stručnih vodstava s ciljem približavanja umjetnosti djeci i mladima. Za vrijeme trajanja izložbe "Sport u Labinskoj komuni", koja je povodom obilježavanja Noći muzeja 2018. realizirana u suradnji s Narodnim muzejem Labin, Gradsku galeriju Labin posjetila su djeca labinskih dječjih vrtića, te učenici osnovnih škola s područja Labina i Raše. Izložba je bila dokumentarnog karaktera, a za djecu je osim vođenog razgleda izložbe, te razgovora, organizirana i popratna radionica na temu sporta.

TEMATSKE RADIONICE I STRUČNA VODSTVA ZA DJECU I MLADE

Tijekom 2017. godine u Gradskoj galeriji Labin većina izložbenih programa popraćena je edukativnim likovnim radionicama i stručnim vodstvima za djecu i mlade u svrhu provođenja inicijative "Približimo umjetnost djeci". Izložbene programe posjetio je veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola, te dječjih vrtića u pratnji porfesora i odgajatelja. Nakon vođenih razgleda izložbi sva su djeca sudjelovala u likovnim radionicama koje provode zaposlenici Gradske galerije Labin.

EDUKATIVNE LIKOVNE RADIONICE I STRUČNA VODSTVA ZA DJECU I MLADE

Tijekom 2016. godine u Gradskoj galeriji Labin nastavilo se s provođenjem inicijative "Približimo umjetnost djeci" kroz niz edukativnih likovnih radionica i stručnih vodstava za djecu i mlade. Izložbe je tijekom školske godine posjetio veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola, te dječjih vrtića s područja grada Labina, a tematske radionice vodili su zaposlenici Gradske galerije Labin.

RADIONICA FOTOGRAFIJE ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

U petak, 22. travnja 2016., u popodnevnim satima u Gradskoj galeriji Labin održana je edukativna radionica fotografije za učenike srednjih škola. Radionicu je vodio pulski fotograf Đani Celija, autor samostalne izložbe „Prorezi“ koja je trenutno postavljena u Gradskoj galeriji.

Učenici su na radionici mogli naučiti tehniku kojom ispisanu digitalnu fotografiju prethodno snimljenu njihovim "pametnim" telefonima mogu prenijeti na bilo koju površinu, te na taj način dobiti jednu potpuno novu dimenziju te iste fotografije.

Radionica je organizirana u sklopu edukativnog programa Gradske galerije Labin „Približimo umjetnost djeci“, uz potporu i suradnju Pučkog otvorenog učilišta Labin, Grada Labina, Istarske županije i Srednjoškolskog centra Mate Blažina Labin.

PRIBLIŽIMO UMJETNOST DJECI

Od 2015. godine u Gradskoj galeriji Labin, a u dogovoru sa školamai vrtićima sa područja Labina, započelo se sa inicijativom približavanja umjetnosti djeci i djece umjetnosti.

Izložbe u Gradskoj galeriji čiji postav traje za trajanja školske godine, posjećene su i velikim brojem djece koje kroz izložbu vodi koordinatorica programa Tea Bičić. Za pojedine izložbe omogućiti će se i vođenje autora/ice izložbe te prikladne likovne radionice tematski povezane sa izložbama.

Jedan od ciljeva kulturne strategije Grada Labina je i povećanje kulturne participacije građana za koju je nužna bliska suradnja sa školskim sustavom kroz koji se stječu prva znanja o umjetničkim djelima i kulturnim događajima.POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Save

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design