logoPučko Otvoreno Učilište Labin

Znanje POkreće Svijet

O nama

Galerijska djelatnost u Labinu započela je početkom šezdesetih godina XX. st. s prvom samostalnom izložbom slika labinskog akademskog slikara Quintina Bassanija koja je održana 1961. godine. U Muzeju se galerijska djelatnost u početku odvijala prezentacijom grafičkih mapa ili kopija umjetničkih djela. Godine 1968. otvara se u Muzeju galerijski prostor izložbom“Labinskih ateliera”, skupine pretežito labinskih umjetnika (Quintino Bassani, Emil Bobanović Ćolić, Mate Čvrljak, Josip Diminić, Jasna Maretić Diminić, Eugen Kokot, Karlo Paliska, Vera Kos Paliska, Renato Percan) za koju je Muzej brinuo više od desetljeća. Isto tako, u suradnji s galerijama Rovinja, Pule i Pirana redovito je organizirana revijalna izložba radova istarskih likovnih umjetnika pod nazivom “Ars Histriae”. U kasnijem razdoblju skupne izložbe ustupaju mjesto samostalnim izložbama pretežito labinskih i hrvatskih autora, ali i onih iz drugih središta, pa i inozemstva.

Gradska galerija Labin nalazi se na glavnoj starogradskoj uličnoj vertikali, nasuprot Narodnog muzeja, u blizini Župne crkve. Utemeljena je krajem 1999. godine te godišnje ostvaruje desetak izložbi i projekata, koji obuhvaćaju kako lokalnu, labinsku i istarsku, tako i hrvatsku i međunarodnu produkciju. Galerijski program predlaže peteročlani ili tročlani Stručni savjet, a mandat mu traje 4 godine.

U Gradskoj galeriji Labin izlagali su: Quintino Bassani, Marina Bauer, Miran Blažek, Emil Bobanović Ćolić, Đanino Božić, Petar Brajnović, Tomislav Brajnović, Đani Celija, Boris Cvjetanović, Vuk Ćosić, Aleksandar Garbin, Tomislav Ćurković, Ksenija Čerče, Mate Čvrljak, Tanja Dabo, Josip Diminić, Emilija Duparova, Elena Fajt, Robert Fišer, Vadim Fiškin, Alen Floričić, Ivana Franke, Maja S. Franković, Danko Frišćić, Igor Grubić, Ištvan Išt Huzjan, Armano Jeričević, Ljubo de Karina, Božena Končić Badurina, Eugen Kokot, Marko Košnik, Cornelia König, Mirna Kutleša, Milena Lah, Kristina Leko, Claudia-Maria Luenig, Denis Krašković, Simon Macuh, Slavica Marin, Jure Markota, Božica Matasić, Dalibor Martinis, Ivan Marušić Klif, Martina Mezak, Kata Mijatović, Zdravko Milić, Cornelia Mittendorfer, Petra Mrša, Antun Motika, Edo Murtić, Sabine Müller–Funk, Zoran Pavelić, Mihael Puntarić, Nikola Ražov, Đuro Seder, Sunčana Simichen, Mauro Stipanov, Vinko Šaina, Silvo Šarić, Robertina Šebjanič, Sanja Švrljuga, Predrag Todorović, Vice Tomasović, Anselmo Tumpić, Nikola Ukić, Matko Vekić, Roberta Vilić, Joni Zakonjšek, Igor Zlobec, Ivan Fijolić, Amela Frankl, Orlando Mohorović, Krešimir Farkaš i mnogi drugi.

POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Save

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design